ՀՌՎ բուժման անընդհատության ապահովումը արտագաղթելիս

“Stay on ART” հարթակ է, որի նպատակն է օգնել ապահովել ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց ՀՌՎ բուժման անընդհատությունը այլ երկիր այցելելիս կամ արտագաղթելիս:

Հարթակում կարող եք գտնել տեղեկություն ՄԻԱՎ-ի համատեքստում ԱՀԿ եվրոպականտարածաշրջանի երկրների մասին, ինչը օգտակար կարող է լինել նրանց համար, ովքեր ծրագրումեն երկար մնալ այդ երկրներում աշխատանքի կամ միգրացիայի պատճառով:

“Stay on ART” կայքում կարող եք գտնել`

  • բժշկական օգնություն և հակառետրովիրուսային բուժում ստանալու քայլ առ քայլալգորիթմներ՝ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հղմամբ,
  • օգտակար հղումներ, հասցեներ, ինչպես նաև լրացուցիչ ուղղորդումներ արտակարգիրավիճակների պարագայում

Հարթակի պատասխանատուները նշում են, որ “Stay on ART”-ում  ներկայացված տեղեկությունը կարող է փոխվել` կախված երկրների աշխարհաքաղաքական իրավիճակից և օրենսդրությունից: Իրավիճակային վերահսկումը, տվյալների պարբերաբար թարմացումները, ցուցակում այլ երկրների ընդգրկման ընդլայնումը նրանց դիտակետում է:

Life4me+